Bestuur

Bert Bomer – voorzitter
Wim Eikelboom – secretaris
Herman Gerritsen – penningmeester
Leo van der Meij – algemeen lid
Marlies Meekels Flipse – algemeen lid

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.